02
EERSTE IDEEËN

Er volgt een voorstelling en bespreking van de eerste ideeën en een raming van het budget.