WONEN

Bij georganiseerd of groepswonen leggen we de nadruk op het creëeren van een warme en aangename woonomgeving waar iedereen zich thuis kan voelen.

WAAROM?

Een ‘thuis’ hebben we allemaal nodig. Op sommige momenten is thuis je eigen coconnetje, op andere momenten gaat het over ruimtes die je deelt met anderen.

In elke ruimte kan je een ‘thuis’ gevoel oproepen. Het is de beleving die telt en die uit zich onder andere in het aankleden van de ruimte.

WE PAKKEN HET
SAMEN AAN

Concepten werken we samen op een gestructureerde manier uit. Zo is onze werkwijze glashelder en kom je niet voor onaangename verrassingen te staan.

01
PLAATSBEZOEK

Tijdens een afspraak op locatie analyseren we de bestaande situatie en bespreken we samen de aanpak.

02
EERSTE IDEEËN

Er volgt een voorstelling en bespreking van de eerste ideeën en een raming van het budget.

03
OFFERTE

Nadat de richting is bepaald volgt een gedetailleerde offerte.

04
ONTWERP & SIMULATIES

Vervolgens krijg je het ontwerp en de simulatie in jouw ruimte.

05
PRODUCTIE  & MONTAGE

Na akkoord op het ontwerp start de productie en plaatsing van de ontwerpen.